...
,
,
  
Harley-Davidson
Night Train Softail
  
Harley Davidson
Electra glide (2009)
  
Harley Davidson
 Street Glide

     
   
Honda CB-750
  
 Honda X-4 
   
Honda CBR-1000  
 Honda GL1500C Valkyrie
  
 Suzuki Boulevard M50
   
YAMAHA Super Tenere

  
HUSQVARNA 610 SM